Alt om migrering fra selskaber til foreninger
Læs seneste nyt om processen fra selskaber til børsnoterede foreninger.

Formuepleje Merkur

Selskabet Formuepleje Merkur har det som sit hovedformål at investere og tænke langsigtet investeringsstrategi for de andre selskaber. Formuepleje Merkur investerer både på kort sigt og på noget længere sigt i de andre Formueplejeselskaber og er dermed et såkaldt "Fund of funds"-selskab. Formuepleje Merkur blev stiftet den 1. januar 1998, det er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og er derudover et skattefrit investeringsselskab.

Formueplejes historie

Formuepleje Merkur, der er et specialselskab under Formueplejeparaplyen, er et af de i alt otte Formueplejeselskaber, som Erik Møller og Claus Hommelhoff har stiftet siden 1988. Formueplejeselskabernes strategi var dengang, og det er den stadigvæk i dag, at skabe det størst mulige afkast i forhold til risikoniveauet for den enkelte investor.

Baggrunden for Møller og Hommelhoffs formueforvaltning var og er den berømte og Nobelprisbelønnede porteføljeteori, som bygger på at maksimere afkastet og minimere risikoen gennem grundig udvælgelse af forskellige aktivklasser i en investeringsportefølje. Den mest optimerede portefølje hedder Formuepleje Optimum og placerer sig med den laveste risiko. Såfremt investorer har lyst og mod på mere risiko og dermed mulighed for et større afkast kan de vælge et af de andre selskabe: Formuepleje Pareto, Formuepleje Safe, Formuepleje Epikur og Formuepleje Penta har skaleret Optimumporteføljen op - typisk i forholdet én del egenkapital til én til fire dele lånt kapital.

Guden Merkur

Formuepleje Merkur har sit navn fra den romerske mytologiske gud for handel, hurtighed og kommunikation. Merkur var mytologisk set gudernes budbringer, og han løb og handlede hurtigt, så han kunne nå at være opdateret og gerne foran i sit handelsvirke. Planeten Merkur, som netop bevæger sig hurtigt i sin bane, og som er den planet, der er tættest på solen, er naturligt også navngivet efter guden Merkur.

Deklareret investering

Formueplejeselskaberne er hver især deklarerede, og selskaberne ligger med risiko- og afkastkarakteristika som perler på en snor. De forskellige risikoniveauer ligger fra lav risiko til høj risiko, og på den skala placerer Formuepleje Merkur sig lige midt i feltet. Deklareringen gør det enkelt og let for investor at vælge risiko i forhold til eget temperament og forventning om afkast.

Formuepleje Merkur har cirka 1000 aktionærer, og Formueplejes rådgiverteam står til rådighed, når det skal klarlægges hvilken investering, der er den rigtige for den enkelte kunde.

Velkommen til Formuepleje Merkur!